Veel gestelde vragen

 

Waarom plaatsen jullie geen konijnen alleen? 

Konijnen zijn echte groepsdieren die in het wild in een grote kolonie van soms wel honderd konijnen leven. Natuurlijk is dat in gevangenschap niet mogelijk, maar wij vinden het onacceptabel om een dier dat een dermate sterke behoefte heeft aan sociaal contact met soortgenoten, en daar ook een sterk gevoel van veiligheid uit ontleent, alleen te huisvesten. Daarom worden al onze konijnen bij of met een ander konijn geplaatst. Dit gebeurt in principe alleen in de combinatie gecastreerde ram en (gecastreerde) voedster. In sommige gevallen maken wij bewust de keuze voor een andere combinatie, maar dit zal uitsluitend op ons initiatief gebeuren in een situatie waarin dit de beste optie is voor de betreffende dieren.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel en zullen er ongetwijfeld konijnen bestaan die echt liever alleen leven. Wij zijn deze konijnen echter nog niet tegengekomen en tot op heden heeft geen enkel konijn onze opvang alleen verlaten. Wij streven er naar om dit zo te houden. Bent en blijft u voornemens het konijn alleen te houden, dan kunnen wij u helaas niet verder helpen.

Waarom stellen jullie huisvestingseisen? 

Konijnen zijn ontzettend actieve dieren die in het wild een territorium van zo'n 10.000 m² kunnen hebben. Toch leven de meeste huiskonijnen in Nederland in hokjes van een halve vierkante meter of kleiner. Dit heeft vaak ernstige gezondheids- en gedragsproblemen als gevolg en geeft, wanneer de konijnen samen gehuisvest worden, ook een grote kans op vechtpartijen. Dit alles is niet alleen zeer onprettig voor het konijn, maar ook voor de eigenaar. Omdat wij streven naar een ideale situatie voor dier én mens stellen wij eisen aan de huisvesting van elk konijn dat door ons herplaatst wordt. Deze voorwaarden kun je nalezen onder het kopje Voorwaarden en worden door middel van de vragen hieronder nog verder toegelicht. Onze herplaatsingseisen zijn daarnaast onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Het kan daarom helaas voorkomen dat een verblijf dat enkele jaren geleden nog goedgekeurd werd, inmiddels toch afvalt.

Moet het verblijf echt drie vierkante meter zijn?

Ja, het verblijf moet echt minimaal drie vierkante meter op één oppervlakte zijn. Dat betekent dat verdiepingen niet mee tellen. Het kan zelfs zijn dat een konijn een (veel) groter verblijf nodig heeft, dit hangt af van het formaat en gedrag van het konijn. Voor een Vlaamse Reus is drie vierkante meter veel te klein, maar voor een heel actief dwergkonijntje ook. Het is dus erg belangrijk om niet zo maar van standaard afmetingen uit te gaan en wij maken daarom per konijn een inschatting zodat het welzijn van dat specifieke konijn niet in gevaar komt. In verblijven kleiner dan drie vierkante meter plaatsen wij niet.

Waarom willen jullie een foto van het verblijf van mijn konijn(en) zien?

Zoals bij de vorige vragen al uitgelegd wordt, vinden wij het erg belangrijk dat onze konijnen in een ruim verblijf terecht komen. Daarbij zouden we graag van het beste van de mens uit willen gaan en iedereen volledig vertrouwen, maar de ervaring leert ons helaas dat dat niet altijd kan. Natuurlijk zien we heel veel oprechte dierenliefhebbers die ware paradijsjes voor de konijnen hebben, maar we zien ook gedumpte konijnen die jarenlange verwaarlozing en soms zelfs mishandeling te verduren hebben gehad. Wij kunnen aan iemands blauwe ogen helaas niet zien in welke categorie hij valt en daarom hebben we een hele simpele regel opgesteld: Onze konijnen verlaten de opvang niet voordat wij zeker weten dat de huisvesting aan onze herplaatsingseisen voldoen. Dit houdt in dat iedereen een foto moet laten zien of op andere wijze moet aantonen dat er een groot verblijf voor de konijnen aanwezig is. Het is dus absoluut niet zo dat wij u niet vertrouwen of geloven, maar we nemen graag het zekere voor het onzekere om zo onze konijnen te beschermen.

Omgekeerd houdt dit ook in dat iedereen die zijn/haar konijn bij ons afstaat of een gevonden konijn bij ons brengt, er van verzekerd kan zijn dat wij het konijn nooit zo maar mee zullen geven.

Ik heb een grote ren voor mijn konijnen, maar 's nachts moeten ze in het nachthok, is dat ook goed?

Dat hangt er natuurlijk volledig van af hoe groot dat nachthok is. In een zeer landelijke of katrijke omgeving kan het veiliger zijn om de konijnen 's nachts niet in een open ren te laten. Dat betekent echter niet dat er ook concessies gedaan kunnen worden op de ruimte die ze dan hebben. Die moet nog steeds minimaal drie vierkante meter betreffen en mogelijk groter. Wanneer hier niet aan voldaan kan worden kunnen wij helaas niet overgaan tot herplaatsing, ook als de ren voor gedurende de dag wel heel groot is. Konijnen zijn namelijk vooral in de schemering actief en ze juist dan opsluiten gaat zo sterk tegen hun natuur in dat we dit een behoorlijke welzijnsaantasting vinden.

Maar de konijnen in de opvang hebben veel kleinere hokken, waarom hebben jullie zelf dan niet zulke grote verblijven?

Wij kunnen de konijnen in de opvang inderdaad helaas niet altijd de ruimte geven die ze eigenlijk nodig hebben. Dat vinden we ontzettend jammer, maar helaas kunnen we er weinig aan doen. Wanneer we voor grotere verblijven kiezen, blijft er minder ruimte over en kunnen we minder konijnen opvangen. Dat betekent dat er jaarlijks tientallen of zelfs honderden konijnen letterlijk nergens meer heen kunnen. Daarnaast is het belangrijk om in gedachten te houden dat het bij ons altijd om een tijdelijke situatie gaat waarin de konijnen slechts een aantal weken tot maanden verblijven. U kunt de situatie waarin onze konijnen verblijven dan ook niet vergelijken met uw eigen konijnen. We gaan er immers vanuit dat zij de rest van hun leven bij u blijven.

Daarbij willen we nog graag benadrukken dat we er naar streven om de opvangkonijnen na castratie in een groepje te koppelen, waar we een aantal ruime verblijven voor hebben. Zo hoeven zij de tijd die zij in de opvang door brengen niet alleen in een klein verblijf te leven. Desalniettemin is dit nog altijd geen ideale situatie, daar zijn wij ons zeer van bewust.

Bieden jullie ook pension/vakantieopvang aan?

Nee, op dit moment hebben we daar helaas geen mogelijkheden toe.

 

Vragen jullie een afstandsbijdrage?

Gezien de enorme hoge kosten die wij maken zijn wij genoodzaakt een afstandsbijdrage van €20,- per konijn te vragen. We vinden het ontzettend belangrijk om een goed alternatief voor het dumpen of op Marktplaats verkopen/weggeven van konijnen te bieden en willen de drempel graag zo laag mogelijk houden, maar helaas is het niet mogelijk om gratis opvang te bieden. De afstandsbijdrage van €20,- dekt bij lange na niet de kosten die wij per konijn hebben, een donatie wordt daarom dan ook zeer op prijs gesteld. De afstandsbijdrage geldt niet voor konijnen die in het verleden door ons of door Stichting Knaagdierencentrum Aa&Hunze geplaatst zijn. 

Hoe lang is de wachtlijst op dit moment? Wanneer kan mijn konijn terecht?

Helaas kunnen we hier vaak geen uitspraken over doen. Of en hoeveel plek we hebben voor afstandskonijnen hangt af van hoeveel gedumpte konijnen wij binnen krijgen en hoeveel konijnen geplaatst worden. Wanneer er veel konijnen geplaatst worden kan de wachttijd kort zijn, wanneer er veel konijnen via de dierenambulance komen kan het lang duren. Hoe oneerlijk het soms ook lijkt, hebben deze konijnen voor ons altijd voorrang. Zij hebben helaas geen eigenaar meer die zijn of haar verantwoording kan nemen, uw konijn heeft dat wel.

Wat gebeurt er met mijn konijn als ik het afgestaan heb?

Zodra uw konijn bij ons in de opvang komt controleren wij zijn of haar algehele conditie en plaatsen het in eerste instantie alleen (of met het konijn waar hij/zij al mee samen zat) in een verblijf. We observeren het gedrag van het konijn en laten hem/haar controleren bij de dierenarts. Het konijn wordt, als zijn/haar conditie en gezondheid dat toelaten, zo snel mogelijk gecastreerd, gechipt en ingeënt. Wanneer dit gebeurt is komt het konijn met foto en beschrijving op de website te staan. Het kan zijn dat het konijn daarbij een andere naam gekregen heeft, omdat wij elke naam maar één keer gebruiken. Wanneer een potentieel baasje interesse heeft in het konijn controleren we of voldaan kan worden aan de voorwaarden. (Zie voor meer informatie over onze voorwaarden de vragen hierboven.) Nadat het konijn geplaatst is kunt u hem of haar terugvinden onder het kopje Herplaatst. Wij geven konijnen alleen mee als we er van overtuigd zijn dat we een passend baasje voor ze gevonden hebben, hoe lang dat ook duurt. Wij euthanaseren konijnen alleen wanneer dit om gezondheidsredenen noodzakelijk is en nooit omdat zij moeilijk geplaatst kunnen worden.

 

Wat kost een konijn bij jullie?

Wij vragen een bijdrage van €60,- per konijn. Dit is een vaste bijdrage waar we geen korting op geven.

Ten opzichte van een konijn in de dierenwinkel of op Marktplaats lijkt dit een forse bijdrage, maar het betreft wel een ingeënt, gechipt en gecastreerd konijn. De herplaatsingsbijdrage dekt nog niet eens alle kosten die wij maken.

Kunnen we ook een konijn reserveren?

Ja, plaatsbare konijnen kunnen gereserveerd worden. Om de doorstroom niet te belemmeren kunnen we slechts één week reserveren. 

Waarom kunnen (nog) niet plaatsbare konijnen niet gereserveerd worden?

Wanneer konijnen als (nog) niet plaatsbaar op de website staan heeft dit altijd een reden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, het kan bijvoorbeeld gaan om een ziek konijntje, maar het kan ook simpelweg zijn dat dit konijntje nog niet gecastreerd is. Omdat we helaas nooit zeker weten of en wanneer een ziek konijntje weer beter wordt, reserveren we deze konijntjes nog niet. Hier worden ook geen uitzonderingen op gemaakt. Konijntjes staan nooit zo maar of per ongeluk onder het kopje 'Nog niet plaatsbaar', ook als er geen reden bij vermeld staat of als ze volgens de 'Herplaatsbaar vanaf' datum al plaatsbaar zijn. Deze datum is slechts een inschatting die vaak vlak na binnenkomst gemaakt wordt, het is voor ons erg tijdrovend om dit telkens aan te passen. 

Hebben jullie ook.. hangoortjes/dwergkonijntjes/grote konijnen/langharige konijnen/vul-maar-in?

Wij plaatsen alle plaatsbare konijnen altijd zo snel mogelijk op de website. Deze website wordt regelmatig geupdate. Als u op zoek bent naar een specifiek soort konijntje kunt u dan ook het beste eens tussen de opvangdieren op de website kijken, zodat u gelijk rustig de foto's kunt bekijken en de beschrijvingen kunt lezen. Zit dat ene ras of soort konijntje er niet bij? Dan hebben wij het op dit moment waarschijnlijk ook niet in de opvang, of hij/zij is voorlopig nog niet klaar om herplaatst te worden.

Zijn alle konijnen gecastreerd?

Bij Stichting Konijnenopvang Joy worden alle konijnen gecastreerd uitgeplaatst. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.  

Zijn alle konijnen ingeënt?

Ja, alle konijnen worden voor herplaatsing ingeënt tegen myxomatose en RHD met Nobivac Myxo-RHD. Dit vaccin is een jaar werkzaam. Daarnaast worden alle konijnen ingeënt tegen RHD-2 met Eravac. Dit vaccin is negen maanden werkzaam. U krijgt bij herplaatsing een vaccinatieboekje mee.

Waarom worden de konijnen gechipt?

Het chippen van konijnen is op dit moment nog ongebruikelijk en het lijkt daarom misschien vreemd dat wij al onze konijnen chippen. Dierenambulances controleren immers vaak niet of een konijn een chip heeft, want ze zijn toch nooit gechipt. Het lijkt misschien onlogisch om dan juist wel te gaan chippen, maar dat is de enige manier om een vicieuze cirkel te doorbreken. Onze hoop is dat chippen in de toekomst verplicht zal worden gesteld voor konijnen en de enige manier waarop we dat kunnen bereiken is door zelf ergens te beginnen. Lees hier meer over het chippen van konijnen.

Kunnen jullie konijnen ook in de winter buiten geplaatst worden?

In principe kunnen al onze konijnen ook in de winter buiten geplaatst worden. Zij zitten ofwel buiten ofwel in een onverwarmde ruimte. In sommige gevallen is het toch niet mogelijk om een konijntje buiten te plaatsen, dit betreft uitzonderingen en staat altijd duidelijk in de beschrijving van het konijn aangegeven. 

Hebben jullie ook gecastreerde voedsters, zodat ik mijn ram niet hoef te castreren?

Al onze voedsters worden voor herplaatsing gecastreerd. Helaas is het niet verstandig om een ongecastreerde ram te koppelen, ook niet als de voedster wel gecastreerd is. Hormonaal gedrag zal bij hem de overhand hebben waardoor een koppeling vrijwel geen kans van slagen heeft. Wij raden daarom met nadruk af om een ongecastreerde ram met een ander konijn samen te zetten en plaatsen of koppelen dan ook zelf geen ongecastreerde rammen. Castratie is een kleine, relatief goedkope ingreep waar het konijn weinig last van zal hebben. Wij laten jaarlijks honderden rammen in alle leeftijdscategorieën castreren en hebben hier tot dusver nog geen problemen mee gehad.

Wat voor voer krijgen de konijnen in de opvang?

Konijnenopvang Joy voert alle opvangkonijnen Science Selective van Supreme. Dit is een brok van hoge kwaliteit die door de meeste konijnen als erg smakelijk gezien wordt. Sinds wij Science Selective voeren zien wij bijna nooit konijnen met voedingsgerelateerde darmproblemen meer en ervaren we weinig problemen met kritische eters. Wanneer u een konijntje uit onze opvang adopteert krijgt u een zakje overgangsvoer mee zodat u het konijn, indien gewenst, kunt laten wennen aan een andere brok.

 Waar zit de opvang?

Konijnenopvang Joy is gevestigd in Kolham, Groningen. Dit ligt op ongeveer een kwartier rijden van de stad Groningen. Ook met het OV zijn wij goed bereikbaar. Ons adres is alleen na het maken van een afspraak verkrijgbaar, omdat we niet willen dat men zonder afspraak langskomt of 's nachts een doosje voor onze deur achterlaat.

Wat zijn jullie openingstijden?

Wij werken uitsluitend op afspraak, voornamelijk op zaterdagochtend. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Hoe bekostigen jullie de opvang?

Het opvangen van konijnen kost ontzettend veel geld. Elk konijn moet langs de dierenarts voor een inenting en chip, een groot deel van de konijnen wordt daarnaast ook gecastreerd. Natuurlijk moeten alle konijnen ook gewoon eten en willen ze graag een schoon hok. Helaas is zo'n 40% van de konijnen bij binnenkomst niet gezond, met als gevolg hoge dierenartskosten aan medicatie en operaties. Een deel van deze kosten kan betaalt worden dankzij de bijdrage die wij vragen bij herplaatsing. Helaas blijft er dan nog wel een deel open staan die we alleen kunnen bekostigen dankzij donaties. Elke bijdrage, groot of klein, is dan ook meer dan welkom. U kunt een bijdrage overmaken naar NL94 INGB 0006 9357 68 t.n.v. Stichting Konijnenopvang Joy te Kolham.

 

End FAQ

Joomla templates by a4joomla